Bestyrelsen

Fungerende formand
Michael Fitzwilliams
Ansvarsområder: Stævnetilmeldinger, bestilling af haltider, træner, klubmesterskaber
B
Næstformand
Palle Andersen
Ansvarsområder: Arrangementer, grej, baneopkridtning, træner.
B

Bestyrelsesmedlem
Dorte Friedrichsen
Ansvarsområder: menigt medlem
B
Bestyrelsesmedlem
Emil Riis
Ansvarsområder: Baneopkridtning, grej, grillaftener.
B
Bestyrelsesmedlem
Poul Kjær Nielsen
Ansvarsområder: Klubmail, hjemmeside,  klubkalender.
B
Suppleant
Elisabeth Smith
B

Uden for bestyrelsen

Kasserer (ikke medlem af bestyrelsen)
Egon Breed