Bestyrelsen

Fungerende formand 
Poul Kjær Nielsen
Ansvarsområder: Klubmail, hjemmeside,  klubkalender, haltider,  klubmesterskaber.
B
B
B
Sekretær
Elisabeth Schmith
Ansvarsområder: Klubhus, events.
B
B

Bestyrelsesmedlem
Martin Villemos Klüwer
Ansvarsområder: menigt medlem
B
B
Næstformand
Emil Riis
Ansvarsområder: Grej, baneopkridtning, grillaftener.
B
B
B
Suppleant
Jan Leth Pedersen
B

Kasserer

Kasserer 
Bjarne Schmidt
B
B
UDVALG
Grej udvalg: Emil, Bjarne (incl bueleje), Palle Andersen
Klubmesterskabsudvalg: Poul og Michael Fitzwilliams
Klubhus udvalg: Elisabeth og Pernille S. Larsen
Eventudvalg: Michael Fitzwilliams, Elisabeth og Poul.
Stævneudvalg: Ad hoc
Udvalg vedr. ”hønsehuset”: Bjarne ,  Palle Andersen, Poul, Jan Leth Pedersen
Grejkonsulent: Jan Leth Pedersen