Bestyrelsen

Formand 
Poul Kjær Nielsen
Ansvarsområder: Klubmail, hjemmeside,  klubkalender, haltider,  klubmesterskaber.
B
B
B
Sekretær/Bestyrelsesmedlem
Elisabeth Schmidt
Ansvarsområder: Klubhus, events.
B
B
B
Bestyrelsesmedlem
Pernille Skovgaard
Ansvarsområder: menigt medlem
B
B
B
Næstformand
Emil Riis
Ansvarsområder: Grej, baneopkridtning, grillaftener.
B
B
B
Bestyrelsesmedlem
Jan Leth Pedersen
B
 
 

Kasserer

 
Kasserer 
Bjarne Schmidt
B
B
 
UDVALG
 
Grej udvalg: Emil, Bjarne (incl bueleje)
Klubmesterskabsudvalg: Michael Fitzwilliams og Poul
Klubhus udvalg: Elisabeth og Pernille
Eventudvalg: Michael Fitzwilliams, Elisabeth og Poul.
Stævneudvalg: Ad hoc
Udvalg vedr. MBL Huset: Bjarne udvalgsformand ,  Jan, Poul
Grejkonsulent: Jan